Přihláška

Rodová cesta 2021


Pár slov o motivaci

Milujeme Rusko, jeho možnosti i odlišnosti od západního světa. Když chcete založit rodovou osadu, tak vám vláda pronajme za 1 rubl 100 hektarů na 50 let. Když chcete postavit dům, tak jej postavíte a pouze se jdete zaregistrovat na úřad. Tohle je Rusko bohužel nekopírovatelné v našich podmínkách. Na druhou stranu najdeme v Rusku spoustu inspirace snadno aplikovatelných u nás. A právě proto pořádáme Rodové cesty. Abychom si část své staroslovanské historie přivezli zpět domů a uplatnili je ve svém životě. ;-)


Vše o formalitách jako cena, požadavky a podmínky

V této části najdete vyčerpávající informace o tom nepodstatném (z pohledu proč se zúčastnit Rodové cesty) a současně důležitém a nutném (bez peněz do hospody nelez :)! Pokud zjistíte, že jsme na něco zapomněli nebo jste našli chybu či nejasnost, tak nás kdykoliv kontaktujte a rádi to sem doplníme/ opravíme.


Hlavní cíle Rodové cesty 2021 Rusko
 • Navštívit nejlepší a nejrozvinutější ekologické nebo rodových osad v Rusku s mnohaletou zkušeností a tradicí a zblízka poznat jejich život a kulturu.
 • Zúčastnit se série praktických seminářů a přednášek na nejrůznější témata související s eko stavitelstvím, soběstačností, osobním rozvojem a dalšími v ČR málo známými přístupy (znalost ruského jazyka není podmínkou - akce budou překládány tlumočníkem).
 • Zapojit se do programu osobního rozvoje s metodologií Socioniky. Všichni účastníci projdou před Rodovou cestou 2021 seminářem a konzultacemi Socioniky, kde bude určen typ jejich osobnosti. S těmito výsledky budou seznámeni i ostatní cestovatelé. Všichni tak budou mít v průběhu Rodové cesty 2021 jedinečnou příležitost k osobnímu rozvoji a sebepoznání.


Základní informace

 • Termín: 2. - 24.7. 2021 (23 dnů)
 • Cena za účast: 49.000 Kč za osobu. Slevy na dítě nejsou poskytovány. 
 • Slevy: Pro kuchaře a překladatele jsou vyhrazeny slevy z důvodu zvýšené práce na cestě (viz níže)
 • Počet účastníků: 22 osob 
 • Doprava: dvěma mikrobusy po 9 lidech + 1 osobní vozidlo, celková vzdálenost přibližně
   7500 km. 
 • Program: rozepsán v samostatné části zde  >
 • Znalost ruštiny: Není podmínkou. Na oficiálním programu bude k dispozici překladatel. Na cestu doporučujeme začít se dopředu jazykově připravovat. Je vhodná základní znalost ruštiny.
 • Strava: kvalitní a chutná vegetariánsko-veganská kuchyně. Cílem cesty je ochutnat i místní kuchyni a proto se snažíme v jednotlivých osadách zajistit lokální stravu. Protože se cestuje v letních období, bude stravování často formou malých svačinek, které se uskuteční při nákupech po cestě. I když nejsou všichni vegetariáni, tak jsme zvolili tuto alternativu, abychom se vyhnuli případným zdravotním problémům/nemocem spojeným s uchováním/získáváním potravin pro masové pokrmy.
 • Ubytování: vzhledem k tomu, že se jedná o cestování a může se na něm cokoliv stát, tak ubytování bude vždy vycházet ze situace. Několik dní se pojede přes noc. Ubytování však bude v rodových osadách (stan, společenský dům), v mikrobusu, pod širákem (pouze pro skalní horaly) nebo na konci cesty v hotelu.
 • Hygiena: je samozřejmostí. Celá cesta je naplánovaná tak, aby měli všichni účastníci dostatek prostoru pro osprchování (kromě delších přejezdů, kdy se hledá možnost vykoupání či jiné alternativy) a základní hygienické potřeby.
 • Upřednostňujeme nekuřáky.
 • Tato cesta je vedena pod záštitou neziskové organizace Rodová cesta z.s., jejímiž členy se před cestou stanete. Mimo to se nabízejí i další aktivity či projekty, do kterých se budete moci zapojit. 


Co je součástí ceny
 • Ubytování 
 • Strava 
 • Víza do Ruska (vyřízení víz na ambasádě) 
 • Registrace v Rusku 
 • Cestovní náklady dopravy - spoluúčast na pronájmu mikrobusů, benzín, pokuty (v Rusku bohužel běžné i bez faktického důvodu), cestovné po Moskvě 
 • Vstupné a poplatky za školení 
 • Pořadatelská činnost
 • Setkání účastníků před cestou a po cestě
 • Seminář socioniky a individuální konzultace pro zjištění vlastního typu


Co není součástí ceny
 • Pojištění na cesty (úrazové, zavazadel, odpovědnosti za škodu pro řidiče) 
 • Stravování v Moskvě - půl dne
 • Nic, co není uvedeno

Role a zodpovědnosti na cestě

Rodová cesta není zájezdem, ale společnou cestou, kde se od každého člena očekává určité menší či větší zapojení. Přečtěte si výčet rolí, jenž budou během cesty potřeba a sami navrhněte, ve které roli byste se cítili nejlépe (někdo může mít i více rolí). Rozdělení rolí mezi jednotlivé členy rodové cesty proběhne na společném setkání před cestou:
 • Kuchař (sleva dohodou) obšťastňovatel lidského těla svým vytříbeným vkusem vaření a doplňovač energie. Umí si zorganizovat polní kuchyni v mikrobusu a společně s pomocníky z řad spolucestovatelů připraví za krátkou dobu chutné jídlo. Stravování po předchozích zkušenostech je pojato jako doplnění jídel domluvených na místech konání. Jedná se tedy především o přejezdy a když bude potřeba na dalších místech něco dovařit (přibližně 8 dnů). Po připravení jídla je samozřejmostí účast na všech akcích Rodové cesty. Jeden den bychom rádi společně připravili chutné jídlo rodové osadě Kovčeg.  Za tento větší vklad energie do cesty bude cena snížena po dohodě. 
 • Překladatel (sleva dohodou) - znalec ruštiny, nadšenec do tématiky ekologických osad, Ruska a zajímá ho  poznat cestu z pozice prostředníka malých Rusko-českých mostů. Tlumočit se bude v rodových osadách při seminářích, přednáškách a na dalších místech, které se chystáme navštívit.Za tento větší vklad energie do cesty bude cena snížena po dohodě.
 • Řidiči - střídavé řízení mikrobusů po cestě dlouhé 7500 km (čím více zkušených řidičů, tím lépe). Spolucestovatelé budou rozmístění do mikrobusů i podle této dovednosti. Každý mikrobus si stanoví způsob střídání řízení s ohledem na aktuální stav a dovednosti každého jedince. Řízení doplňují navigace během cesty, která úzce souvisí hlavně s nočními přejezdy na cestě.
 • KuKi (kulturní koordinátor) - baví jej v životě veselit lidi kolem sebe a dokáže stmelit skupinu, uvolnit napětí, rozesmát a připravit společně se skupinou koncert pro naše hostitele. Umí si v kolektivu najít pomocníka, který mu se vším zdatně pomůže. Organizuje společné kruhy a spojuje kolektiv.
 • Pomocníci kuchařů - chtějí se naučit vařit vegetariánskou kuchyni na úrovni a pomáhají při přípravě jídla.
 • Fotograf - libuje v zachycování zajímavých okamžiků cesty a rád zpracuje své i fotky ostatních fotografů po cestě pro ostatní a pro případnou besedu či setkání rodových cestovatelů.
 • Kameraman - šmejdí a natáčí vše co se dá. Jeho přáním je zachytit a připravit krátké video pro zbývající skupinu a širokou veřejnost po návratu z cesty.
 • Budič - skřivan, který šetrně probouzí kolektiv ke snídani a dodává radost do nového dne.
 • Cvičitel - provádí ranní protažení pro skupinku zájemců.
 • Psycholog - hladí duši, umí přeladit špatnou náladu či urovnal svou přítomností a přístupem rozladěný par či dva lidi mezi sebou.
 • Batožníci (pro každý mikrobus jeden) - skládají a seskupují batohy a tím pomáhají skupině v plynulém chodu cesty. Společně s budičem a kuchařem se starají o včasné odjezdy.
 • Svolávač - dokáže svolat lidi, zavelet k odjezdu. Vhodné vlastnosti - hluboký hlas, silnější postava, může být současně také vedoucím mikrobusu (silnější autorita)
 • Lékař - s alternativním přístupem k nemocem, který pomůže v případě zdravotních nesnází ostatním spolucestovatelům a bude mít sebou základní zdravotnické pomůcky a léky.
 • Vedoucí mikrobusu (pro každý mikrobus jeden) - vezmou si na zodpovědnost kolektiv skupinky v mikrobusu, který si sami ruskojazyčně pojmenují (na minulé rodové cestě to byly mikrobusy Sergej a Nikolaj). Musí mít přirozenou autoritu pro zbytek kolektivu, dokáží se starat o bezpečí spolucestovatelů, pozornost řidičů, o komunikaci za skupinu jako celek apod.
 • Jakékoliv další role podle vašeho zájmu ;-) - hledáme všechny lidičky, kteří obohatí skupinu sami sebou, svou originálností, vnesou do kolektivu něco nového. V podstatě každou další rodovou cestu přibývají nové ,,funkce’’ a jsme rádi za každou novou náplň, která zlepší kvalitu společné cesty.


Co si vzít s sebou na cestu
 • Přenášení věcí - nejlepší variantou je batoh o objemu 70-80 litrů. Každý se snaží o co nejmenší hmotnost svých osobních věcí. Ideální je batoh a jedno menší zavazadlo. Mikrobus bude mít díky surovinám na stravování méně prostoru, a proto každý velice pečlivě zváží, co si vzít sebou. 
 • Oblečení - jedeme do klimatických pásem, které jsou oproti našemu chladnější (Moskovská oblast). Vzhledem k tomu, že jedeme v červenci, rozdíly by neměly být takové. Raději si sebou vezměte i něco teplejšího, kdyby bylo potřeba. Dále si bereme pláštěnky a to jak na sebe, tak i na zavazadla. Informace o počasí budeme dopředu sledovat a před odjezdem si je ještě potvrdíme. 
 • Obuv - na celou cestu je potřeba pohodlná obuv na obyčejné chození a do reprezentativních míst jeden pár elegantnějšího přezutí. Samozřejmě to lze spojit i dohromady. 
 • Stravování - každý si vezme vlastní talíř, příbor a hrneček. Ostatní potřeby jsou na vlastní volbě. 
 • Přenocování - každý účastník bude potřebovat karimatku a spacák. Společně budeme domlouvat stany pro jednotlivé skupinky. 
 • Telefonování - každý, kdo chce mít 100% jistotu plně nabitého telefonu po celou dobu Rodové cesty, tak si pro svůj mobilní telefon zajistí nabíječku pro nabíjení v automobilu (bude možná i společná domluva koupě nabíječky pro auto v rámci cesty). V místech lepších noclehů bude možné si dobít telefon standardně.


Platby, rezervace a storno podmínky

Vzhledem k nemalým nákladům na celou cestu chceme mít jistotu, že veškeré výdaje na cestu budou zcela pokryty a nedojde k navýšení ceny pro ostatní účastníky z důvodů bezdůvodného zrušení účasti některého z účastníků. Současně chceme předejít tomu, abychom nemuseli zbytečně odmítnout vážné zájemce poté, co se naplní všechna místa (celkem 22 míst, z toho 2 pořadatelé, kuchař a překladatel/ka) pouze na základě přislíbení účasti někomu, kdo se teprve rozhoduje. Vzhledem k tomu, že spolu strávíme přes 3 týdny intenzivního cestování a nabitého programu, tak se s každým účastníkem před potvrzením účasti osobně potkáme, seznámíme se a teprve poté se rozhodneme, jestli je to naše společná cesta či nikoliv. Po osobní schůzce bude platit pravidlo, že kdo první zaplatí celou cenu nebo složí zálohu (+doplatí zůstatek v dohodnutém termínu) má místo jisté. V této věci nebudou brány žádné ohledy ani na kamarády či rodinné příslušníky.

Děkujeme za pochopení ;-)Detaily plateb, rezervací a storno podmínek
 • Rodová cesta 2021 - Rusko není organizovaný zájezd cestovní agentury, ale akce lidí, kteří jsou účastníci sdružení Rodová cesta z.s. a mají záměry, jenž se shodují se stanovami spolku (zajímají se o vzdělávání, rodové a ekologické osady, kulturu a život v zemích, které budou během Rodové cesty 2021 navštíveny (viz program). 
 • Místo na Rodové cestě je rezervováno vždy po zaplacení první části příspěvku, která je stanovena ve výši 25.000 Kč. Příspěvek může být po dohodě s organizátory bezplatně převeden na jinou osobu. 
 • Zbytek příspěvku, po odečtení první části příspěvku (24.000 Kč), do výše celého příspěvku (viz cena za účast uvedena výše) musí být účastníkem uhrazen nejpozději do 25.4.2021. Teprve tím je kompletně potvrzena jeho účast na Rodové cestě 2021 - Rusko. 
 • V případě neuhrazení doplatku příspěvku do 25.4.2021 (pokud není převeden na jinou osobu), již uhrazená 1. část příspěvku propadá v plné výši a místo bude uvolněno pro jiného potenciálního zájemce. 
 • V případě nemoci či jakékoliv jiné vážné překážky v účasti může být celý příspěvek po dohodě s organizátory a po odečtení již uhrazených nákladů (platba za víza) převeden na jinou osobu. V opačném případě propadá ve prospěch organizátorů.
 • Jediným důvodem těchto storno podmínek je to, aby byl autobus skutečně plný a nedoplatili na to ostatní účastníci. Přece jenom jsou v ceně již započteny pohonné hmoty, pojištění a další věci. Pokud by se podařilo najít organizátorům náhradníka, tak bude příspěvek navrácen po odečtení storno poplatku ve výši 5.000 Kč a dále již uhrazených nákladů (platba za víza).


Další podmínky a povinnosti účastníků
 • Účastník bere na vědomí povinnost předat včas organizátorovi všechny požadované doklady podle pokynů. Především se jedná o doklady (pas s platností minimálně do 1.3.2022 s 2 prázdnými stránkami) pro vyřízení víza. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 20.5.2021, cena za pozdější vyřízení víz se navyšuje o 1.300,- Kč k celkové ceně cesty (vyšší cena za víza při kratším termínu vyřízení).
 • Účastníci jsou povinni poslouchat pokynů organizátora. Účastníci se chovají kulturně a slušně a to nejen k ostatním účastníkům, ale i ke svému okolí. Je třeba brát v úvahu často odlišné kulturní návyky občanů v cizích zemích a chovat se podle nich. Každý účastník je sám zodpovědný za případné následky svého chování. V případě jakýchkoliv problémů či nákladů, které by vznikly neuváženým/ nevhodným chováním účastníka, budou tyto náklady vyúčtovány tomuto účastníkovi. 
 • Účastníci jsou povinni zaplatit organizátorovi škody zaviněné účastníkem. 
 • Účastník, který bez zavinění organizátora nevyčerpá kteroukoliv část ceny za účast, nemá právo na jejich náhradu. 
 • Každý se Rodové cesty 2021 účastní zcela dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Osoby mladší 18 let se mohou Rodové cesty 2021 účastnit pouze v doprovodu svých rodičů nebo jiného zákonného zástupce (s doložením plné moci). Organizátor může jednotlivci zakázat individuální aktivitu, případně i vyloučit účastníka z aktivity nebo jeho části, pokud uzná, že jeho zdravotní stav, kondice či zkušenosti neodpovídají požadavkům na danou aktivitu. 
 • Účastník prohlašuje, že je psychicky i fyzicky schopný účastnit se Rodové cesty 2021 a v případě úrazu nebude po organizátorech požadovat žádné finanční ani jiné odškodnění či bolestné. 
 • Změna programu vyhrazena. S ohledem na momentální počasí, fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků a jiné neblahé okolnosti může organizátor plánovaný program změnit, omezit, či nahradit programem jiným. Může dojít ke změně plánovaných tras, návštěv jednotlivých míst apod. Organizátor změny vždy probere s ostatními účastníky a společně se domluví na dalším postupu. Prvotním přáním je ale daný plán zrealizovat. 
 • I když milujeme psy a kočky, tak na Rodové cestě jsou zvířecí miláčci zakázáni.
Pokud Vás cokoliv napadá neváhejte nás kdykoliv kontaktovat


Nezávazné přihlášení na Rodovou cestu 2021

Pro nezávazné přihlášení potvrďte souhlas s předběžnými podmínkami cesty. Pro dotaz vyplňte místo pro komentáře. V každém případě, prosím, uveďte vaše kontaktní údaje, abychom se vám mohli co nejdříve ozvat a domluvit se na dalším postupu.

Přihláška