24. října 2014

Seminář Praha 7.11. 2014 - Lada Kurovská: Šťastná žena - záruka Realizovaného muže

,,Předurčením ženy je dávat lásku a být jejím zdrojem. Snaží se nadchnout, přitáhnout k sobě a sdílet potěšení. Právě žena svou láskou táhne muže k cestě za vyššími cíli. Opravdová žena se stává cestou ke slávě pro jediného a milovaného muže. Její duchovní svět a cíle realizuje milující a nadšený muž v projeveném "Javném" světě. ''

Duchovní síla ženy je natolik silná, že její láska umožňuje muži získat sílu tvoření. Pokud dokáže ovládnout sám sebe a má svůj cíl, může realizovat tento potenciál. Velké množství žen bylo v období inkvizice zabito, aby neměli možnost udělat své muže silné a i dnes se žena bojí přemýšlet o své psychické síle. Dodnes muži mučí sami sebe v osamělých klášterech a snaží se v sobě vymýtit přání milovat a správným způsobem ovládat ženskou energii. Myslí si, že se díky tomu přiblíží bohu. Ve skutečnosti je to tak, že čím více se muž vzdaluje ženské lásce, tím více se přibližuje ke své prohře. Pouze dohromady, kdy jeden druhého podporují, se v lásce obnoví život, který vytvoří dítě-boha.


Témata workshopu:
 • Duchovní cesta člověka a proč přicházíme na svět a do konkrétní rodiny
 • Jak najít svou cestu a začít ji realizovat
 • Muž a jeho hlavní cíl v životě
 • Jak vytvářet společný život; umění, jak být žákyní, tak i učitelem
 • Důvěra, přijetí, láska, trpělivost – hlavní partnerské kvality
 • Jak poslouchat svou duši a otevřít v sobě moudrost
 • Duchovní učitel – jak ho najít a přijmout 


Další informace:
 • DŮLEŽITÉ: Tento seminář je určen jak pro Ženy, tak pro Muže.
 • Termín workshopu: pátek 7.11. 2014 od 16 - 20 hodin 
 • Místo: Praha - Vila Flora, Vlašimská 13, Praha 
 • Cena: 500 Kč
 • Překlad zajištěn
 • Přihláška: Je nutné se dopředu přihlásit na emailu: masilko.martin@gmail.com28. července 2014

2 denní workshop Strengthsfinder 2.0 - jak podporovat vlastní talent a maximalizovat svůj úspěch v životě i v práci

Jednotný slovník je základem každého jazyka. Jen díky tomu si rozumíme a netrpíme zmatením jazyků jako v Babylóně. Za pomoci unikátního “jazyka talentů” Strengthsfinder 2.0 můžeme s ostatními sdílet poznatky o svých silných stránkách a talentech a budeme si výborně rozumět. Tím získáváme jedinečnou příležitost stát se úspěšnějšími v osobním i pracovním životě.

Účastí na workshopu získáte jedinečnou příležitost stát se lepším člověkem. Néjen, že prohloubíte své znalosti o sobě samém. Uvidíte také, jak se jednotlivé talenty a silné stránky projevují u ostatních lidí a pochopíte jejich chování v různých kontextech.


14. července 2014

Fotky ze setkání účastníků Rodových cest

První víkendové setkání z Rodových cest 2007 a 2011 je za námi. Na setkání se sešlo 35 účastníků z minulých rodových cest a zájemců o cesty budoucí. Počasí nám vyšlo náramně a než dlouze povídat, tak doporučuji shlédnout přiložené fotografie. 

Současně to byla první validační akce pro zjištění současné kapacity pro pořádání veřejných a poloveřejných setkání, seminářů a workshopů v prostorách cohousingu 9 pramenů. Pro víkendovou venkovní akci jsme schopni aktuálně zajistit prostory do 50 osob. Z výsledků naší zkoušky máme velkou radost. :) 

Fotky ze setkání účastníků z Rodových cest

 
Fotografie: Petr Machek, Napsal: Michal Martoch

8. května 2014

Setkání účastníků rodových cest a zájemců o příští rodové cesty

Rádi bychom Vás pozvali na setkání účastníků z Rodové cesty 2007, 2011 a také potenciálních zájemců o budoucí rodové cesty (zde jen omezený počet). Cílem je vidět se, sdílet a dále šířit myšlenky rodových statků, cohousingů a jiných komunitních bydlení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 • Místo setkání: Starý Jičín v prostorách vznikajícího cohousingu 9 Pramenů
 • Termín: 27.6. - 29.6.
 • Příjezd kdykoliv v pátek po 16 hodině
 • Oficiální začátek sobota obědem ve 12 hodin
 • Ukončení v neděli po obědě po 14 hodině
 • V případě extrémně nepříznivého počasí je zajištěno náhradní místo.
 • Stravování - sobota oběd a večeře, neděle snídaně a oběd. Jídlo vegetariánské. V sobotu večer opékání/grilování.
 • Maximální počet účastníků je 50.

PROGRAM SETKÁNÍ
 • Seznámení všech účastníků (sobota po obědě) 
 • Sdílení nejlepších zážitků z Rodových cest 2007 a 2011 
 • Video večer - promítání videí a fotek z Rodových cest 2007 a 2011 
 • Povídání o cohousingu 9 Pramenů 
 • Hry Petra Živého 
 • Představení plánů Rodové cesty 2015 + cesty za Sinelnikovem a Štětininem 
 • Společný výšlap na zříceninu hradu Starý Jičín (volitelné) 
 • Večerní oheň (hudební nástroje jsou vítány)

CENA A ÚHRADA
 • V ceně jsou 4 jídla (sobota oběd a večeře, neděle snídaně a oběd)
 • Příspěvek na jídlo a organizaci pro účastníky rodových cest 2007 a 2011 - 400 Kč 
 • Příspěvek na jídlo a organizaci pro zájemce o rodové cesty a cohousingy - 1000 Kč
 • Přebytek peněz bude použit pro rozvoj a chod nového spolku Rodová cesta z.s., který byl založen v únoru. Ten si klade za cíl další propagaci rodových cest a komunitního bydlení.
 • Částku za jídlo a organizaci prosím pošlete na účet spolku Rodová cesta:  2600554639 / 2010 (fio banka), do zprávy příjemci uveďte své jméno a příjmení. Peníze prosím zašlete co nejdříve, nejpozději však do 15.6. Potřebujeme vědět dostatečně dopředu, kolik bude nutné koupit jídla.

UBYTOVÁNÍ

Těšíme se na společné setkání a sdílení zážitků
Za organizátory Michal Martoch, Martin Másilko, Monika Martochová Dudová


PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ

22. března 2014

Zrušení Rodove cesty 2014

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině jsme se rozhodli letošní Rodovou cestu 2014 do Ruska zrušit. Situace je bohužel značně komplikovaná a i když se nejedná o přímé ohrožení cestovatelů, tak nelze dostatečně dobře předvídat, jaký bude na Ukrajině a v Rusku stav za 4 měsíce. A do zbytečného rizika se nechceme pouštět. Pokud se situace v průběhu tohoto roku uklidní, rádi bychom Rodovou cestu uskutečnili příští rok - tedy o prázdninách 2015. Předběžní zájemci se mohou hlásit zde >.


Co jiného připravujeme?

Naše aktivity v oblasti rodových osad a rodových cest budou nyní přesunuty jiným směrem. Pro zaštítění všech aktivit pod hlavičku organizace jsme nedávno založili spolek Rodová cestaPosláním spolku je:
 • propagace rodových osad, ekovesnic a cohousingů v ČR a SK
 • pořádání rodových cest do Ruska
 • pořádání setkání a besed přátel rodových osad, ekovesnic a cohousingů
 • organizace přednášek o rodových osadách a ekovesnicích
 • organizace vzdělávacích seminářů v oblasti osobního rozvoje a soběstačnosti


Martin Másilko a Michal Martoch


24. února 2014

Rozhovor s Martinem Másilkem o socionice

Jaký je základní přínos socioniky?

Socionika je perspektivní obor aplikovaných společenských věd, který si v Česku získává své místo. Socionika zlepšuje mezilidské vztahy, sebehodnocení, rozvíjí talent dětí, toleranci k ostatním, pomáhá realizaci v práci a v kolektivu. Věnuji se jí sedmým rokem, absolvoval jsem školicí programy ve škole Aplikované socioniky Eleny Udalové v Moskvě a nyní jsem jejich partnerem a lektorem kurzů pro firmy i veřejnost. Proč zrovna socionika a jak jste se k ní dostal?

Celý život se potkáváme s  množstvím lidí, kteří na nás působí svými postoji a názory. Každý z nás má osobitý pohled na svět, ovlivněný tím, čím si v životě prošel. Proto jsem si začal klást  otázky: Proč se ke každému nemůžu chovat stejně? Proč musím na každého mluvit jeho vlastním jazykem? Proč je informace, vyjádřená naprosto srozumitelně, druhým člověkem nepochopena, a když mu ji sdělí trochu jinými slovy někdo další, hned porozumí?

Tyto otázky mě  při cestách po Ukrajině a Rusku přivedly k socionice, která mě nadchla tím, že na ně nabízela odpovědi. Dnes už vím, že rozdílnost našich povah je dána přirozenými zákony, které jsou v nás hluboko zakódované, stejně jako množství dalších vědeckých, sociálních či jiných zákonitostí. Zaměření  na tyto vnitřní zákony lidské psychiky a podobnosti mezi jednotlivými lidmi zformuloval ve svých pracích C. G. Jung v roce 1921 v díle Typologie osobnosti, která byla základem pro práce Aušry Augusty, Litevky, která v jeho díle pokračovala v 70. letech na východě a díky ní se tato typologie dostala k široké veřejnosti.


Z čeho socionika vychází?

Úvodním vstupem do socioniky je seminář Základ Junga, který ukazuje, že v lidské psychice jsou čtyři vzájemně se doplňující protiklady. U všech lidí bez výjimky vždy převládá jedna část. Jung je nazval Logika x Etika, Intuice x Senzorika, Racionálnost x Iracionálnost a Extroverze x Introverze. Pojmy popisují skutečnosti, se kterými se běžně setkáváme, například pojem technicky a humanitárně zaměřený člověk odpovídá logice a etice.


Jaký je rozdíl mezi socionikou a psychologií?

Rozdíl je v oblasti zkoumání jednotlivých oborů. Psychologie se zabývá osobním příběhem člověka, jeho prožitky,  můžeme to nazvat individualitou. Socionika popisuje tzv. informační metabolismus. To znamená jakou informaci, pocit nebo náladu v okolním prostředí člověk vnímá a které naopak díky svému typovému nastavení nedokáže kvalitně porozumět. Jistě jste už někdy zažili situaci, kdy prožitky z výletu popisují různí lidé odlišně. Každý vnímá jiné spektrum informací z daného zážitku. Rozdíly v popisu vnější situace a vnitřních postojů se zabývá náš vnitřní metabolismus, který je u každého jiný. Jednoduše je lze rozdělit na 16 různých typů. 


Proč je důležité znát tyto základní rozdíly?

Znát sama sebe, svoje možnosti a talenty, je v dnešním světě bezesporu důležité. Neztrácet čas v činnostech, ve kterých nedosáhneme mistrovství, je klíčem k úspěchu. Socionika umožňuje na základě poznání a rozvoje svých typových vlastností dosáhnout realizace v oblastech daných nám přírodou. Jakmile jsem se dozvěděl svůj typ, obrovsky se mi ulevilo. V některých oblastech jsem na sebe přestal tlačit a začal jsem si užívat svých kladů. Typy jsou popsány podle známých osobností, což umožňuje rychlejší orientaci při dorozumívání.


Kde použití socioniky pomáhá?

Základním kamenem socioniky je přijetí sebe sama a rozvoj vrozeného talentu. Pomáhá růstu našich silných stránek u nám podobných lidí a nalézá oporu našich slabých stránek u těch, kteří je mají naopak silné. Společnost od nás očekává dokonalost ve všem. To nám bohužel ubírá na projevu našich talentů a životní praxe tento závěr potvrzuje.  

Respekt a spolupráce s okolím je další oblast použití socioniky. Tady se učíme rozpoznat typy druhých lidí a respektovat jejich vidění světa.  Jakmile chápeme, že někdo vnímá svět jinak a přijímáme tuto rozdílnost, otevíráme tím možnou spolupráci. A spolupráce, kdy neřešíme slabiny druhým lidem je velmi příjemná. 
  
Mezitypové vztahy pak pracují s tím, jaké reakce se dají předvídat mezi jednotlivými typy. Součástí našeho života ve společnosti je i to, že k někomu nás to přitahuje a jiného nemůžeme vystát. Přínos mezitypových vtahů například do  partnerského soužití spočívá v tom, že se vlastnosti obou stran navzájem tolerují a chápou.


Jakým způsobem se dá socionika využít při výběru práce?

Použití v personalistice je další oblastí, kde znalost osobnostního typu pomáhá úspěšně zapojit jedince do společnosti. Úspěšní lidé dělají to, co je baví a co jim jde. Nevěnují pozornost svým nedostatkům. Jakmile známe svoje talenty, už máme možnost výběru mezi místy, kde se nám talent bude více rozvíjet a kde méně. Při socionickém typování se zjišťuje, která strana je v nás silnější. Pokud u někoho převládá například senzorika a etika, bude jeho zaměření dobré v sociální a humanitní sféře. Ve své činnosti se orientuje na etické a estetické principy. V jakékoliv práci bude vždy vkládat svou energii do utváření vztahů, do vzájemného zájmu lidí jeden k druhému, ke komfortu, péči a starostlivosti. Není potřeba mu zaplňovat hlavu údaji a ciframi, které by ho zbytečně odrazovaly od jeho dovedností. Navíc rozvojem našich předností se začnou zmenšovat i naše slabiny. S firmami jsme přímo specifikovali pracovní pozice, na které jsme poté hledali vhodné uchazeče. Stačí vědět svůj typ a odpovídá-li náplň práce našim schopnostem. 


Co nás v socionice může překvapit? 

V socionice se potkáváme se zajímavostmi, které jsou v naší psychice. Mezi ně patří například bolestivé místo, které reaguje jako slabé srdce a je potřeba ho šetřit. U každého člověka je nějaké a v popisu psychiky typu tzv. Modelu A se dá přesně specifikovat. Na seminářích se s opatrností zkoušíme dotknout tohoto místa u vybraných jedinců. Nepříjemné reakce na daná témata jsou zřejmá. Výběr profese z bolestivého místa se nedoporučuje. Člověk zažívá neustálý stres a neuspokojení, přitom s maximálním vypětím sil. U každého typu se kromě bolestivého místa popisují i další místa, která jsou velice zajímavá.

Specifikou socioniky  je i jev duálnosti, který vysvětluje naší přirozenost hledat si někoho, kdo nám pomůže s otázkami, které jsou pro nás hůře řešitelné. Dva naprosto rozdílné světy, které se za určitých podmínek výborně doplňují. Je to jeden z 16 vztahů, který můžeme prožívat.
A v neposlední řadě se socionika uplatňuje při tvoření pracovních týmů, kdy se využívají znalosti tak zvaných Kvader neboli seskupení blízkých typů. Jde o spolupráci mezi lidmi, kteří spolu tvoří silný tým a vzájemně se doplňují lépe, než při oddělené práci.

Doufám, že vás praktický přínos socioniky motivoval k tomu, abyste si začali klást i vy otázky o své přirozenosti, talentu a začali zkoumat své vztahy. Těším se, že socionika získá u nás své pevné místo a usnadní mnoha lidem orientaci v sobě i lidech kolem. V dalším článku se můžete těšit na čtení o duálnosti neboli doplnění dvou rozdílných světů, které do sebe zapadají.


Na rozhovor odpovídal: Martin Másilko

13. února 2014

1. setkání zájemců o Rodovou cestu do Ruska 2014 v Starém Jičíně

23.3.2014 v čase 13:00 - 16:00 se uskuteční první setkání vážných zájemců o Rodovou cestu 2014 do Ruska. Setkání proběhne v Starém Jičíně v prvním domě vznikajícího cohousingu 9 Pramenů. Na programu bude mimo vzájemného sbližování také představení programu cesty včetně diskuse jednotlivých detailů (např. vytvoření očekávaného obsah kurzů v navštívených osadách).
Chcete se k nám přidat a nejste si jistí svým rozhodnutím? Setkejte se s námi! 

Vzájemně se poznáme a současně společně začneme tvořit jádro naší výpravy, které se postupně bude doplňovat o další spolucestovatele.

Pro bližší informace nás kontaktujte na michal.martoch@9pramenu.cz

Michal Martoch a Martin Másilko

3. února 2014

Rodová cesta 2014 se bude konat!

Zdravíme všechny příznivce rodových osad, ekologického bydlení a soběstačnosti,

po tříleté přestávce opět připravujeme Rodovou cestu do Ruska 2014. V současné době probíhá aktualizace webu. Konečné podmínky včetně detailů Rodové cesty 2014 budou známy na tomto webu do konce února 2014.

Oproti předchozím dvěma rodovým cestám dojde k jednomu významnému vylepšení. Tato rodová cesta mimo návštěv několika rodových osad v Rusku, zajímavých seminářů a návštěv jiných energeticky silných míst, bude cestou osobního růstu. Před rodovou cestou se všichni účastníci zúčastní seminářů Socioniky, což je psychologická metoda pro identifikaci osobního potenciálu člověka a dále u nich proběhne konzultace pro zjištění jejich osobní typologie. V průběhu Rodové cesty 2014 tak budou mít všichni účastnici jedinečnou příležitost učit se vnímat ostatní i sebe sama. Po návratu budou mít nejen úžasné zážitky, ale především se z nich stanou chápavější a ohleduplnější lidé. Rodová cesta 2014 bude totiž také cesta do našeho nitra.

Předběžné registrace můžete zasílat na email: michal.martoch@9pramenu.cz

Za pořadatele Martin Másilko a Michal Martoch