23. května 2012

Rozhovor o cohousingu 9 pramenů na Ekobydlení.eu

Právě vyšel na Ekobydlení.eu 2 dílný rozhovor o společném bydlení ve formě cohousingu 9 pramenů. Jedná se o ucelený pohled, jak bude cohousing fungovat, jaké sousedy hledáme, jaká budou pravidla v cohousingu apod. Zájemci o bydlení v cohousingu se v rozhovoru dozví všechny potřebné informace pro rozhodnutí, jestli by chtěli na takovém místě také bydlet.

----------------

Pro zajímavost jsem vybral několik otázek. Celý rozhovor najdete v odkazech na konci.

Z čeho vlastně prapůvodně vychází vaše touha po životě v přírodě, proč jste se rozhodli založit tento co-housingový projekt a s jakým cílem?

Michal Martoch: Oba máme se ženou Monikou kořeny na vesnicích pár kilometrů od sebe. Původně jsme hledali vysněné IDEÁLNÍ místo. Rychle jsme z toho ale vystřízlivěli, že nic takového jako ideální místo neexistuje a je pouze na nás, abychom si jeho uměli sami vytvořit. A k tomu se přímo nabízelo místo na Starém Jičíně, kde vlastníme několik hektarů pozemků. Původně se jednalo o pole, které se ale podařilo v rámci rozsáhlých změn územního plánu obce změnit z části na místo určené k zástavbě. Aktuálně se jedná se o cca 5000 m2 stavebních míst, Dalších téměř 20 000 m2 i přes umístění v intravilánu obce neprošlo na kraji a to z důvodu nedostatečné kapacity centrální ČOV. V letošním roce by měla proběhnout revize územního plánu s tím, že věříme, že to tentokrát na kraji projde komplet. Navrhujeme totiž omezit to na podmínku, že si musí domy vybudovat vlastní ČOV. V podstatě nám to i nahrává, protože se nechceme na sítě připojovat a vše si řešit lokálně.

Naší podmínkou při hledání vysněného ideálního místa byla také možnost vytvořit určité komunitní bydlení ve formě cohousingu. Věříme, že největší síla je ve spolupráci mezi lidmi. Bohužel dnešní západní společnost má tu vlastnost, že se ji podařilo velice silně narušit vazby v rodinách, mezi sousedy a přáteli. Lidé jsou vůči sobě apatičtí, závidí si nebo se dokonce nesnášejí. Jsem toho názoru, že rodiny dnes nefungují tak, jak by měly. Dokonce už si v USA spočítali, že přístup – Stěhujte se za prací – je ekonomicky velice nevýhodný, protože absence komunitního života v rodině zvyšuje náklady na péči o nemohoucí rodiče nebo o děti (pracující matky s malými dětmi, které nemají prarodiče v dosahu to znají velice dobře), lidé mají podstatně větší výdaje na vybavení i bydlení (zděděný dům je podstatně levnější, než nákup nového na hypotéku), protože nemohou sdílet a navazovat na staré vztahové vazby. I proto jsme se rozhodli využít našeho rodinného zázemí, které na Starém Jičíně a v okolí máme.

Je pro vás práce na dálku životní styl?

Michal Martoch: Bezesporu, práce na dálku/z domova je pro nás životní styl, který je jednak ekologický, ale také ekonomický, takže to výborně zapadá do našeho cohousingu. Vzhledem k tomu, že máme v této oblasti výborně zvládnuté procesy a způsoby efektivní komunikaci, tak umíme naším sousedům z cohousingu pomoci najít takovou práci z domova u zaměstnavatelů odkudkoliv v ČR. Navíc má práce z domova jednu obrovskou výhodu – lidé tráví více času doma nebo v komunitě a mají tak podstatně větší možnost rozvíjet vztahy s lidmi ve svém okolí, mohou si vzájemně pomáhat např. s hlídáním dětí apod.


----------------


Žádné komentáře:

Okomentovat