18. května 2011

Inspirace pro Rodovou cestu

Naše společná témata: osobnosti, knihy, videa, filmy…

Připravila: Jana

VILIAM POLTIKOVIČ: RUSKÁ RODOVÁ ŠKOLA

DVD o výjimečné a inspirativní vyučovací metodě ruského pedagoga Michaila Petroviče Štětinina. V dokumentu účinkuje také Martin Másilko ;-)
_________________________________________________________________

Vladimír MEGRE

Sibiřský podnikatel, zakladatel „směru Anastasia“. V 80 letech žil se svou rodinou v Novosibirsku, kde využil perestrojky a následného zhroucení komunistického systému jako vynikající příležitosti k podnikání. S partou spolupracovníků si pronajal říční parníky a pořádal velké obchodní cesty po řece Ob. V roce 1994 se setkal na břehu řeky Ob s tajemnou mladou ženou Anastasií. Vedla ho do sibiřské tajgy, kde mu odhalila svou filozofii na vztah člověka k přírodě, vesmíru a Bohu, stejně jako životní styl, výchovu, výživu, spiritualitu, rodinné a sexuální vztahy. Toto učení se stalo základem pro sérii knih „Zvonící Cedry Ruska“. Díky těmto knihám v Rusku, ale i v jiných zemích (knihy byla přeloženy do 20 jazyků a prodalo se jich více než 10 milionů) vznikají rodové osady a rodové statky, kde žijí rodiny ekologickým a soběstačným způsobem života. Web: www.vladimirmegre.com

…. a jeho knihy:

ANASTASIA (1. kniha)
Mladá poustevnice Anastasia odpovídá na řadu otázek týkajících se zdravého způsobu života, šťastného vztahu mezi mužem a ženou, početí a výchovy dětí. Zároveň poskytuje užitečné rady
v oblasti zahrádkaření a ekologie, které jsou geniální svou jednoduchostí.

ZVONÍCÍ CEDRY (2. kniha)
Autor popisuje události, které se odehrály po jeho návratu z tajgy. Nechybí
zde ani Anastasiina vyprávění o léčení a příčinách lidských neduhů. Mimo jiné V. Megre zveřejňuje informaci o unikátních svatyních − dolmenech, které mají větší energetickou sílu než egyptské pyramidy.

PROSTOR LÁSKY (3. kniha)
Kniha nás opět přenáší do tajgy. Autor poprvé navštíví svého malého synka – společné dítě
s Anastasií. Mladá poustevnice na vlastním příkladu ukazuje geniální přístup k výchově dětí
a vysvětluje roli rodičů v tomto procesu. Najdeme zde také informace o unikátní škole akademika Ščetinina, v níž žáci během jednoho roku jsou schopni probrat program celé střední školy, hledají spojitost mezi vědami a vytváří své vlastní vzdělávací programy.

STVOŘENÍ (4. kniha)
Poutavý rozhovor s Anasatasií vyústí v její vyprávění o stvoření světa, které je nesmírně obrazné
a procítěné. Čtenář se může ponořit do pět až deset tisíc let starých dějin, dozvědět se o nejdůležitější vědě, jež byla záměrně zatajena, nebo navštívit i jinou planetu…

KDO VLASTNĚ JSME (5. kniha)
Anastasia nejen vytváří překrásný obraz budoucnosti a opodstatňuje její reálnost pro dnešní generaci. Ve skutečnosti předkládá svůj projekt rozvoje země. V této souvislosti autor oslovuje prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina prostřednictvím dopisu, který zveřejňuje ve své knize.

RODOVÁ KNIHA (6. kniha)
V. Megre popisuje druhé setkání s již pětiletým synem Vladimírem, který žije a vyrůstá v tajze. Rozhovor s mimořádně uvědomělým chlapcem ukazuje nesmyslnost a mnohdy i škodlivost naší současné výchovy dětí a celého vzdělávacího systému. Velká část knihy je věnována Anasatsiině vyprávění o dějinách a kultuře Védické civilizace. Nechybí zde ani názor na současné události.

ENERGIE ŽIVOTA (7. kniha)
Kniha pojednává o síle lidské mysli a možnostech jejího využívání. Najdeme zde úvahy
o rozvoji lidské společnosti, cvičení pro teleportaci a neobyčejně silné obrazy budoucna.

NOVÁ CIVILIZACE (8. kniha)
Děj se odehrává opět v tajze. Kniha nabízí informaci o přípravě rodičů před početím dítěte
a těhotenstvím, o ideálním stravování. Poutavá Anastasiina vyprávění vytvářejí překrásné obrazy, které pronikají do nejvzdálenějších zákoutí lidské duše.

NOVÁ CIVILIZACE − OBŘADY LÁSKY (9. kniha)
Je láska pouhý cit? Proč přichází a zase odchází? Jaký je význam dětské lásky? Měli bychom hledat svou druhou polovičku? Co je to telegonie a zdali existují obřady, které by pomohly zachovat lásku a učinit z ní „plnoprávného člena rodiny“? Nejen o těchto tématech je druhá část osmého dílu z edice Zvonící cedry Ruska.

ANASTA (10. kniha)
V hloubi sibiřské tajgy kráčí paloučkem malé dítě a usmívá se. Nic jej nestraší, nikdo na něj neútočí, naopak zvířata jsou připravena na první jeho povel ihned přijít na pomoc. Jako nástupce královského rodu kráčí malinký člověk svým panstvím. Se zájmem pozoruje život brouků, veverek a ptáků. Prohlíží si květiny, ochutnává byliny a plody. Až vyroste, bude tento krásný svět zdokonalovat. A kde je v tuto chvíli vaše dítě? Jaký vzduch dýchá? Jakou pije vodu? Čemu se bude věnovat, až vyroste?

__________________________________________________________________

Valerij SINELNIKOV

Známý praktický psychoterapeut, homeopat, autor psychologických metod, které jsou jedinečné svou jednoduchostí a účinností. Již za studia na lékařské fakultě snil o tom, že jednou bude neobyčejným lékařem. Proto ihned po ukončení Krymské univerzity odjel do ruského města Vladimir, kde zahájil soukromou lékařskou praxi. Tam se věnuje homeopatii, zkoumá hypnózu, ponořuje se do tajemství svého podvědomí a do podvědomí svých pacientů. Objevy a pochopení přicházejí rychle za sebou. V tomto neobyčejném období svého života se Valerij setkává s obdivuhodným starcem z odlehlých míst Vladimirské oblasti – potomkem staroslovanských Volchvů a Berendějů. Toto setkání, dotek tajemství nevědomého a zvláštní aura ruského města výrazně zapůsobily na jeho názor na svět.

…. a jeho knihy:

DOHODA S NEMOCÍ (1. a 2. díl)
Tato kniha je výsledkem mnoholetých výzkumů, s kterými V. Sinelnikov začal ještě za studia
na lékařské fakultě. Autor v ní představuje vlastní metodu, po jejímž ovládnutí se člověk dokáže „dohodnout" s jakýmkoliv neduhem. Nedotknou se ho virové infekce, rakovina, tuberkulóza
ani mnoho dalších nemocí, z kterých má strach. První díl učí objevovat skryté vnitřní příčiny nemocí a stresových situací. Čtenář se dozví o hlavním zákoně uzdravení. Metoda práce se svým podvědomím, kterou vypracoval doktor Sinelnikov, pomáhá člověku vyléčit se a vyřešit veškeré životní problémy. V druhém dílu se autor věnuje vzájemnému vztahu mezi onemocněními, lidským chováním, myšlenkami a pozitivními záměry, které nemoci plní. Mimo jiné navrhuje vlastní koncepci léčení alkoholismu, nikotinové závislosti a dětských onemocnění.
Kniha je dobrým průvodcem při hledání vnitřních příčin vlastních neduhů.

SÍLA ZÁMĚRU
Co je to záměr? Jak jej správně zformulovat a úspěšně realizovat v životě? Na tyto a mnohé jiné otázky odpovídá tato kniha. Autor aplikuje svůj model podvědomého programování na řešení takových otázek, jako je práce, osobní vývoj, mezilidské vztahy a finanční úspěch. Kniha obsahuje návody a cvičení na rozšíření vědomí, vytváření obrazů, napomáhá v dosažení cílů s minimálním vynaložením duševních a fyzických sil. Poskytuje čtenáři možnost naučit se pružnosti myšlení
a chování a realizovat vlastní tvůrčí potenciál. Síla záměru je určena lidem, kteří jsou připraveni vzít zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou a stát se tvůrci šťastného a úspěšného bytí.

OČKOVÁNÍ PROTI STRESU
V nekonečném koloběhu života jsme již zvyklí na velký počet nemocí, na nezdary a trápení. Samostatná myšlenka na šťastný, zdravý a klidný život bez stresu nám připadá jako naivní fantazie. Nicméně autor V. Sinelnikov tvrdí opak. A tím zdaleka nekončí. Navrhuje jedinečné strategie, které pomáhají člověku porozumět svým problémům a proměnit jakoukoliv stresovou situaci v příznivou. Metoda psychoenergetického aikida umožňuje pozitivně reagovat na stres, těžit z něj sílu a energii. Co máte dělat, když se události vyvíjejí jinak, než byste si přáli, a hlavně vznikají negativní a znepokojující myšlenky? Proveďte "očkování" dle této knihy a vyhnete se mnohým nepříjemnostem.

SKUTEČNÉ BOHATSTVÍ
Hodnotí se bohatství množstvím peněz, anebo je v tom ještě něco jiného? Co znamená být skutečně bohatý? Co stojí za půjčenými penězi? Odpovědi přináší tato kniha. Autor v ní aplikuje svůj model podvědomého programování na řešení otázek, jako je oblíbená činnost a finanční prosperita. Kniha napovídá, jak můžeme dosáhnout skutečného bohatství a přitom se věnovat tvořivé činnosti, která by byla prospěšná pro lidi, podporovala náš osobní vývoj, přinášela radost a plné finanční zajištění.

TAJEMNÁ SÍLA SLOVA
"Někdy může jen jediné slovo rozvrátit rodinu, vzít životu smysl, zničit poslední naději na uzdravení. Jindy může slovo dělat zázraky. Můžeme vyléčit beznadějně nemocného člověka, dát životu nový smysl," říká psychoterapeut Valerij Sinelnikov. Slova, která běžně používáme, programují náš život. Pokud jsou "správná", pozitivně ovlivní naše zdraví, úspěch a osud celkově. Tato kniha je o tom, jak efektivně používat náš dar řeči. Autor vysvětluje, co dodává slovům sílu a jak si prostřednictvím slov vytváříme nemoci a problémy. Zároveň se čtenář dozví zajímavá fakta o původním jazyku Slovanů.

FORMULE ŽIVOTA
Podle autora knihy vše spočívá v množství osobní síly neboli Živy, kterou vlastní člověk. Tentokrát Valerij Sinelnikov prohlubuje téma započaté v knize Dohoda s nemocí a přibližuje čtenáři aspekty, které mu pomohou získat tuto sílu: režim dne a osobní síla člověka, stravování a osobní síla člověka, pohlavní život a zdraví člověka, napojení se na sílu rodu, nalezení svého předurčení.

__________________________________________________________________

Galina ŠEREMETĚVOVÁ

Galina Šeremetěvová se narodila v roce 1956 v Moskvě. Vystudovala umění a grafiku na vysoké pedagogické škole, později absolvovala kurzy zdravotní péče a masérské kurzy. Pět let se věnovala kineziologii a jedinečné americké léčitelské metodě „Tři v jednom“. Po dobu šesti let studovala práci s genetickými problémy v rodině a způsoby jejich odstranění. Dlouhodobě se věnuje studiu starodávné východní medicíny. Je autorkou více než 20 knih na témata z nejrůznějších životních oblastí a malířka obrazů, z nichž některé nejednou prokázaly svůj léčivý účinek.

…. a její knihy:

JSEM ŽENA I
Kniha psaná pro představitelky něžného pohlaví. Autorka se v ní dotýká mnohých otázek zneklidňujících současnou ženu: mužnost a ženskost v chování, umění "realizovat" muže, jak se stát jedinou a nenahraditelnou, jak najít toho pravého, s nímž bude celý život naplněný duševním teplem a štěstím. V knize najdete i praktické rady a cvičení na sebezdokonalení a uvědomění si své ženskosti.

JSEM ŽENA II
V pokračování své úspěšné knihy se G. Šeremetěvová snaží napovědět ženám, jak najít cestu
k mužskému srdci. Odpovídá na následující otázky: co potřebuje žena pro štěstí, co očekávají muži od žen, jak využít našich rozdílů, jak porozumět mužům a dosáhnout vzájemného pochopení, jak se stát skutečnou ženou, jak najít v muži muže a probudit v něm lásku. Řada praktických rad přínosná pro mladé dívky i zkušené ženy.

ABY DÍTĚ BYLO ŠŤASTNÉ
Každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo zdravé, chytré a šťastné. Avšak v životě často pozorujeme opak. Čím to je a jak tomu předejít? Ve své knize Galina Šeremetěvová analyzuje řadu aspektů, které mají bezprostřední vliv na zdraví a osud dítěte: jak přistupovat k početí dítěte, prenatální období a jeho vliv na zdraví a život člověka, jak porozumět dítěti a zaujmout vůči němu správný postoj, vliv rodičů na osud dítěte, výchova dítěte od narození do období puberty. Díky své dlouholeté praxi autorka uvádí řadu příkladů a cenných rad přínosných nejen pro budoucí rodiče.
__________________________________________________________________

Sergej LAZAREV
(Jeho dílem se často inspiruje i Valerij Sinelnikov).
Známý ruský psycholog, badatel, léčitel a bioener­goterapeut. Objevil a popsal karmický mechanizmus, který již byl v mnoha pramenech popisován, ale dosud nikým neprozkoumán. V jeho výzkumech se věda a náboženství spojují v jeden harmonický celek. Autor během 30 let svých studií a na základě mnoha uzdravení nemocných objevil a porozuměl mechanismu, který spojuje mysl, emoce a chování člověka se zkušenostmi, jenž každý člověk získává na své cestě životem, se štěstím i neštěstím, se zdravím nebo nemocí a také s nemocí našich dětí. Využití karmického mechanismu v denním životě pomáhá tisícům lidí k lepšímu životu, ke zlepšení vztahů s lidmi kolem nás a také k léčení závažných onemocnění, jež byla moderní medicínou považována za nevyléčitelná. Knihy Sergeje Lazarova jsou bestsellery. V posledních letech se v Rusku i ve státech Střední a Východní Evropy prodaly milióny výtisků. V českém jazyce je z celkových 12 knih zatím dostupných 5.

DIAGNOSTIKA KARMY I - Soustava autoregulace pole
DIAGNOSTIKA KARMY II (2 díly)- Čistá karma
DIAGNOSTIKA KARMY III - Láska
DIAGNOSTIKA KARMY IV- Vztah k budoucnosti
DIAGNOSTIKA KARMY V- Odpovědi na otázky
__________________________________________________________________

Další knihy, které stojí za přečtení:

JAROSLAV SVOBODA: Návod na vytvoření EKOZAHRADY a rodového statku
Kniha čtivou a zábavnou formou vysvětluje základní pravidla fungování přírody, při jejichž dodržení je velmi snadné vytvářet krásné jedlé a přírodní zahrady, které vyžadují minimální údržbu a majiteli přinesou maximální užitek. Metody zde popsané jsou aplikovatelné na libovolně malý či velký prostor. Záměrem knihy je představit hlavní myšlenky nově se rodícího přístupu k zahradničení, přírodě a planetě Zemi celkově. Opravdu nový je samozřejmě jen lidský přístup, neboť principy v ní popsané jsou jen stručným shrnutím toho, jak příroda zahradničí od počátku světa. Kniha je vytvářena tak, aby i po prvním přečtení byla pro čtenáře lákavá a stala se pro mnoho dalších let základním studijním materiálem při vytváření vlastního osobního ráje. Je dostatečně čtivá pro úplné laiky, ale zároveň inspirativní a poučná pro odborníky a profesionály. Web: www.ekozahrady.com

SEPP HOLZER: ZAHRADA K NAKOUSNUTÍ − Permakultura podle Seppa Holzera
V této jedinečné, praktické a bohatě ilustrované knize vysvětluje autor základní principy jeho vlastní formy permakultury a smýšlení. Jeho horský statek "Krameterhof" (Rakousko) se dávno stal symbolem nového typu zemědělství - zahradničení podle vzoru přírody
- vlastního soukromého ráje v živé přírodní harmonii.

JOHAN RICHTER: PYRAMIDY BEZ ZÁHAD 1
Útlá, leč velmi praktická knížka plná konkrétních rad a návodů, jak pracovat s pyramidami.
Témata: Pyramidy nejsou hrobkami faraonů - Pokladnice „tajných“ vědomostí - Tajemná pyramidální energie - Vyzařování pyramid - Pyramidy a zdraví - Aplikace pyramid - Pyramidální terapie - Jak léčí pyramida - Praktické použití pyramid - Rozměry modelů pyramidy - Pyramidální zařízení - Konzervace potravin - Energetizace vody - Tajemná energie tvarů - Podivuhodné objevy na Marsu - Mystické zážitky v pyramidě - Tvarová terapie.
…a zajímavá videa

STAVĚNÍ Z HLÍNY - VIDEO FIRST EARTH

MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY
Mistrovská animovaná povídka francouzského autora Jeana Giona z roku 1953. Kouzelné! http://video.google.com/videoplay?docid=3951088333019987494#
__________________________________________________________________

TIPY
Všechny uvedené knihy lze koupit v pražském knihkupectví Jana Jelínka (Za Pohořelcem 12) osobně, ale zasílá je i na dobírku. Toto knihkupectví specializované zejména na duchovní literaturu je jedinečné tím, že všechny zde zakoupené knihy můžete (pokud chcete) do 3 let vrátit s tím, že vám zaplacená částka bude vrácena se snížením pouze o půjčovné - vrátíte-li knihu do jednoho měsíce činí 10 %, do dvou měsíců 20 % a do 3 let 30 %. Mimo to nabízejí spoustu dalších zajímavých výhod. Stojí za prostudování: www.hledajici.cz

Většinu knih nabízí také olomoucký Ekoobchůdek - www.ekoobchudek.cz.
Opět je možné nakupovat osobně nebo si knihy nechat zaslat na dobírku.
Například celý soubor 10 knih V. Megre zde nyní nabízejí s 5% slevou
+ k nim jako dárek cedrový přívěšek. Kromě knih mají mnoho zajímavých ekoproduktů.

1 komentář:

  1. South Korea’s military subsequently issued an air raid alert on the island, based on the South’s Joint Chiefs of Staff. South Korean media published photographs exhibiting island residents transferring to underground shelters. With sights set mainly on big-ticket gamblers, 원 엑스 벳 the wealthy Asian city-state introduced in about $6 billion in gambling revenue in 2013, a three.8 p.c increase from final year. The Marina Bay Sands, which is owned by Las Vegas Sands Corp., and Genting Group’s Resorts World Sentosa helped push Singapore to the third-largest world gambling spot after Las Vegas and Macau. While Singapore’s mass-market revenues actually flattened over the past year, they had been buoyed by the ultra-wealthy VIPs that proceed to flock to the tables.

    OdpovědětVymazat