26. dubna 2011

Kam se chystáme - Osada Kovčeg

Jedním z hlavních cílů je naší cesty je také rodová / ekologická osada Kovčeg, která se rozvíjí již téměř 10 let. Za tuto dobu v ní lidé získali mnoho praktických zkušeností v různých oblastech tvorby a směřují k celostnímu a trvale udržitelnému způsobu života. Osada se nachází ve stokilometrové vzdálenosti od Moskvy v rovinaté krajině obklopené lesy. Na rozloze 121 ha je rozděleno 79 ha jednotlivým obyvatelům, kteří na nich vytvářejí domy, sady, zahrady, háje a jezírka. Tito lidé se postupně vracejí ke způsobu života, který obohacuje svou přirozeností všechny úrovně lidského světa.

V osadě zůstaneme 3,5 dne během kterých proběhne série seminářů podle našeho zájmu a výběru.

Témata možných seminářů v osadě Kovčeg:
- vznik a chod rodové osady
- priority při budování osady, fáze a kroky, podle jakého obrazu osada vnikla
- finanční situace - počátek, průběh, budoucnost
- společné aktivity na zajištění prostředků
- organizace a řízení osady (vnitřní, vnější)
- sociální vztahy a způsob řešení rozdílných přístupů a názorů
- řešení infrastruktury s ohledem na životní prostředí
- vize budoucnosti osady a kroky k jejímu uskutečnění
- jak podrobně se dokumentuje tvůrčí proces budování osady
- jak osada komunikuje s ostatními osadami
- jak se osada prezentuje ve společnosti
- vzdělání a výchova dětí
- interakce s okolím
- jak osadníci získávají příjem, co je zabezpečuje
- jak to vypadá se soběstačností (energetickou, potravinovou, sociální)
- přijímání nových osadníků
- svátky, oslavy, hledání kořenů
- jaké používají inspirační zdroje
- spolutvůrci z řad praktikujících odborníků
- řešení generační otázky
- zkušenosti s přírodním stavěním a používané materiály
- propojení a rozvoj slovanské sounáležitosti a osobní kroky k jejímu naplnění
- lekci o vytvoření rodového statku – dům, zahrada, sad, včely, rybníček
- stavební řešení domů - o domech různých konstrukcí, typy základů, střechy, dřevěné stavby, pece (spíše stručné popovídání a procházka)
- lekce o včelařství - historie vývoje včelařství, typy úlů, současné včelařství, život včel v přírodě
- dílny různých druhů – řezbářství, malování na dřevo, vyřezávání do břízy, různé typy vyšívání
- povídání o svátcích, hrách a chorovodech
- pravá ruská báňa v malebném místě vedle říčky
- umělecký program (vystoupení sboru Kovčeg)
- muzikální večer
- tvorba pece v domě
- jarmark z výrobků od zdejších mistrů a mistryň
- osobní povídání na statcích o otázkách, které nás zajímají
- příprava našeho vlastního koncertu

Prosím do diskuse pod článek vypište témata, která vás zajímají (pokud by vám to nešlo, tak pište na email).

Michal a Martin

1 komentář:

 1. Mě zajímá primárně (jinak samozřejmě všechno :):
  - finanční situace - počátek, průběh, budoucnost
  - organizace a řízení osady (vnitřní, vnější)
  - sociální vztahy a způsob řešení rozdílných přístupů a názorů
  - vzdělání a výchova dětí
  - jak osadníci získávají příjem, co je zabezpečuje
  - jak to vypadá se soběstačností (energetickou, potravinovou, sociální)
  - přijímání nových osadníků
  - lekci o vytvoření rodového statku – dům, zahrada, sad, včely, rybníček
  - lekce o včelařství - historie vývoje včelařství, typy úlů, současné včelařství, život včel v přírodě

  Michal

  OdpovědětVymazat